5 Yếu tố cho thấy BĐS Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định

Theo báo cảo gửi ủy ban kinh tế của quốc hội, bộ xây dựng đã nhận đinh rằng trong thời gian tới bát động sản vẫn tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng ổn đinh.

Báo cáo số liệu và nhận định đến hết tháng 08/2016,  5 yếu tố sau đã minh chứng cho sự phát triển của bất động sản theo đánh giá của bộ xây dựng gồm:

Sự ổn định về giá cả thị trường là yếu tố thứ 1

Với các dự án tại trung tâm thành phố, có hạ tầng hiện đại, đầy đủ; chủ đầu tư lớn uy tín; bảo đảm chất lượng và tiến độ, giá chào bán có sự tăng nhẹ từ 1-5% so với cùng kì năm ngoái 2015.

Yếu tố thứ 2 là khả năng thanh khoản tăng.

Bản đánh giá cho thấy lượng giao dịch thành công năm từ năm 2015 đến tháng 8/2016 đã có sự tăng trưởng khá cao ở các phân khúc từ trung cấp đến cao cấp ở các căn hộ có diện tích vừa và nhỏ. Tại thủ đô Hà Nội có khoảng 10.250 giao dịch thành công và ở thành phố Hồ Chí Minh cũng gần tương đương với 10.200 giao dịch thành công.

Yếu tố thứ 3 là về cơ cấu hàng hóa bất động sản điều chỉnh hợp lý.

Nhằm hướng đến nhu cầu thực sự của khách hàng đã có sự điều chỉnh hợp lý về các dòng sản phầm bất động sản. Trên địa bàn 63 tỉnh thành đã có sự chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô khoảng 42.370 căn hộ. Cơ đến 96 dự án điều chình vể cơ cấu căn hộ như giảm diện tích, chuyển đổi nhu cầu thực tế cho phù hợp với nhu cầu thị trường, với lượng ban đầu là 44.700 căn hộ điều chỉnh thành 60.000 căn hộ.

minh-hoa-vinhomes-pham-hung

Hình Minh Họa

Lượng căn hộ “tồn kho” giảm  là yếu tố thứ 4.

Số lượng căn hộ tồn kho giảm mạnh cũng cho thấy sự phát triển của bất động sản. Tổng giá trị tồn kho còn khoảng 34.724 tỷ đồng, giảm mạnh so với quý I/2013 là 93.824 tỷ giảm 72,99%

Yếu tố thứ 5 là tín dụng trong BĐS tăng trưởng cao.

tín dụng bất động sản tăng trưởng ở mức cao so với mức tăng trưởng chung của hệ thống. Tính đến tháng 6/2016 dư nợ trong lĩnh vực bất động sản đạt 425.025 tỷ đồng tăng 8.2% so với 12/2015.

Với các gói vay nhà ở xã hội gói 30.000 tỷ cũng tiếp tục tăng cao. Đến tháng 8/2016 tổng số tiền cam kết đạt 35.025 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 28.356 tỷ đồng.

Như vậy với sự thay đổi về cơ cấu nhà ở đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, cũng như chính sách vay vốn và hỗ trợ của nhà nước, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới.

VinCity