Mặt bằng dự án căn hộ khách sạn Condotel Trần Phú Nha Trang

Được xây dựng dựa trên nghiên cứu về nhu cầu của khách hàng, căn hộ studio và căn hộ 2 phòng ngủ là 2 loại hình có nhiều tiềm năng nhất trong dự án Vinpearl Condotel Trần Phú. Dưới đây là phân tích về mặt bằng chi tiết dựa án Condotel Trần Phú Nha Trang.

Mặt bằng dự án Vinpearl Condotel Trần Phú Nha Trang

Mặt bằng Vinpearl Condotel Trần Phú ở TRần Phú gồm  có 895 căn hộ khách sạn với 2 loại khác nhau là căn hộ 2 phòng ngủ va căn hộ studio.
Với thiết kế tổng thể riêng các tầng thì mặt ằng dự án Vinpearl Condotel Trần Phú cũng có thiết kế khác nhau. Mặt bằng că hộ khách sạn condotel được bắt đầu từ tầng 7 đếntầng 40 và được phân thnahf nhiêu bản: từ tầng 7 đến tầng 19, tầng 20, từ tầng 21 đếntầng 25, tầng 26, từ tầng 27 đến tầng 20. Mỗi thiết kế số lượng căn hộ trên sàn, số lượng căn hộ studio, căn hộ 2 tầng ngủ sẽ khác nhau, quý khách hàng có thể tham khảo chi tiết qua mặt bằng dự án Vinpearl Condotel Trần Phú dưới đâu
Thiết kế mặt bằng từ tầng 7 đến tầng 19

Thiết kế mặt bằng condotel trần phú
+ Tổng số căn hộ: 364 căn, trong đó:
– Căn hộ 2 phòng ngủ: 26 căn
– Căn hộ Studio:338 căn
Thiết kế mặt bằng tầng 20

Thiết kế mặt bằng condotel trần phú
+ Tổng số căn hộ: 26 căn hộ, trong đó:
– Căn hộ 2 phòng ngủ: 2 căn
– Căn hộ Studio:24 căn
Thiết kế mặt bằng từ tầng 21 đến tầng 25

Thiết kế mặt bằng condotel trần phú
+Tổng số căn hộ: 130 căn hộ, trong đó:
– Căn hộ 2 phòng ngủ: 10căn
– Căn hộ Studio:120 căn
Thiết kế mặt bằng tầng 26

Thiết kế mặt bằng condotel trần phú
+Tổng số căn hộ: 25 căn hộ, trong đó:
– Căn hộ 2 phòng ngủ: 2 căn
– Căn hộ Studio:23 căn
Thiết kế mặt bằng từ tầng 27 đến tầng 40

Thiết kế mặt bằng condotel trần phú
+Tổng số căn hộ: 350 căn hộ, trong đó:
– Căn hộ 2 phòng ngủ: 28 căn
– Căn hộ Studio:322 căn

Mặt bằng chi tiết cá căn hộ tại Condotel Trần Phú Nha Trang

Căn hộ Studio tại Condotel Trần Phú Nha Trang

Căn hộ Studio là loại căn hộ điển hình đồng thời cũng là loại căn hộ chiếm đa số trong mặt bằng dự án.
Tổng số lượng căn hộ Studio/34 tầng căn hộ khách sạn 827 căn hộ với 3 loại diện tích khác nhau:
Căn hộ Studio S – 01:
Diện tích sàn: 41,5m2
Số lượng: 793 căn
Căn hộ Studio S – 02:
Diện tích sàn: 53,8m2
Số lượng: 15 căn
Căn hộ Studio S – 03:
Diện tích sàn: 55,5m2
Số lượng: 19 căn
Căn hộ 2 phòng ngủ tại Condotel Trần Phú Nha Trang

Ngoài că hộ studio, Condotel Trần Phud còn sở hữu loại hình căn hộ 2 phòng ngủ. Mặc du chiếm phần nhỏ (68/895 căn) nhưng đây cũng là sản phẩm được đánh giá bới khả năng thu hút khách du lịch.
Thông tin cơ bản căn hộ 02 phòng ngủ:
Căn hộ 2 phòng ngủ 2BR – 01
Diện tích sàn: 81,6 m2
Số lượng: 19 căn
Căn hộ 2 phòng ngủ 2BR – 02
Diện tích sàn: 82,8m2
Số lượng: 34căn
Căn hộ 2 phòng ngủ 2BR – 03
Diện tích sàn: 67,2 m2
Số lượng: 15 căn

VinCity